TOMCIO PALUCH

Tel. 793-050-087

(…) wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby:
potrzebują czuć się we własnym ciele, jak w domu,
 oraz umieć nawiązywać relacje
Weronika Sherborne, 1990

 

Głównym założeniem tej sprawdzonej i lubianej przez dzieci metody jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem do wspomagania rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego poprzez:

- rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,
- usprawnienie ruchowe,
- rozwijanie umiejętności  dzielenia się  przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku,
- łagodzenie napięcia emocjonalnego,
- rozwijanie otwartości, budowanie zaufania,
-rozwijanie inicjatywy oraz aktywności przejawianej w zabawie,
- budowanie wiary we własne siły a jednocześnie uwrażliwienie na innych,
- rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz umiejętności koncentrowania się na zadaniu.

Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego są dla dzieci źródłem dobrej zabawy. Proponowane ćwiczenia są proste i dostosowane do wieku uczestników, wszystkie reakcje oraz sposoby wykonywania ćwiczeń są właściwe i wywołują dużo pozytywnych emocji.