TOMCIO PALUCH

Tel. 793-050-087

„Poznaje, doświadczam, tworzę”

System edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, to metoda  pracy, która wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu i spontanicznego działania.

Poprzez ruch uaktywniamy zmysły, dzięki którym poznajemy otaczający świat.

W naszym żłobku podczas zajęć odwołujemy się do elementów edukacji przez ruch, tak by były one dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci w danej grupie zajęciowej.

Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie, w parach lub w grupach, przy muzyce. Ruchy wykonywane podczas zabaw plastycznych nawiązują do ruchów wynikających z naturalnej potrzeby ruszania się dzieci w określonym wieku.

Ćwiczenia są realizowane poprzez dotyk i manipulacje. Prowadzący przygotowuje zabawy i gry:
rytmiczne zabawy dydaktyczne wykorzystujące ruchy wybranych części ciała  (np. ręki, nogi); kinezjologiczne gry dydaktyczne wykorzystujące optymalny ruch całego ciała.

Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonywanie czynności, zwiększa ogólną koordynację ruchową, co wpływa na integrację układu sensorycznego. Ruch naprzemienny usprawnia pracę obu półkul mózgowych, zapewniając możliwość lepszego odbierania i interpretowania bodźców budujących wiedzę.

(na podstawie literatury autorstwa D. Dziamskiej)