TOMCIO PALUCH

Tel. 793-050-087

Zajęcia plastyczne są tworzone tak, by w sposób kreatywny i twórczy rozwijały umiejętności manualne, oraz koordynację  wzrokowo- ruchową naszych podopiecznych. Zajęcia są dostosowane odpowiednio do wieku uczestników, szeroko czerpiąc z różnorodności form i materiałów plastycznych. Jest to czas radosnej zabawy, tworzenia i nauki. Przygoda z barwami, kredkami, farbami, stemplami, bibułą, kolorowym papierem, plasteliną, różnymi masami, i przedmiotami, które dzięki naszej wyobraźni przemienią się w dzieła artystyczne.