TOMCIO PALUCH

Tel. 793-050-087

Dbając o wszechstronny prawidłowy rozwój naszych podopiecznych, włączyliśmy do programu wychowawczo-edukacyjnego naszego żłobka zajęcia – zabawy logopedyczne – Gaduśkowo.

Zajęcia  mają na celu usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego poprzez formę ćwiczeń i zabaw logopedycznych uwzględniających  indywidualne potrzeby i możliwości dziecka podczas prowadzonych zajęć.