TOMCIO PALUCH

Tel. 793-050-087

to program, który poprzez zabawy i ćwiczenia stymuluje rozwój intelektualny, emocjonalny i ruchowy,
kształtuje stosunek do świata i sposoby komunikacji ze sobą – emocje, oraz z innymi – relacje,
co jest warunkiem harmonijnego rozwoju dziecka, dostarczając mu przy tym radość i poczucie bezpieczeństwa.
Zabawy fundamentalne zaprojektowane przez Colin'a Rose'a i Gordon'a Dryden'a,
rekomendowane przez Instytut Nowoczesnej Edukacji, są ciekawą i mądrą propozycją dla rodziców i opiekunów
chcących aktywnie uczestniczyć w rozwoju dziecka.

Autorzy opierają się na dwóch przesłankach:

  1. od 0 do 6 roku życia w umyśle dziecka tworzą się fundamenty sposobów myślenia, rozumienia oraz odczuwania świata. Podstawowymi są miłość i poczucie bezpieczeństwa oraz zabawa  
  2. każde dziecko ma 8 różnych rodzajów inteligencji. Zadaniem rodziców i wychowawców jest pomóc mu je optymalnie rozwinąć.

Atutem zabaw fundamentalnych jest ich dostępność oraz szeroka, różnorodna forma ich realizacji, dostosowana do wieku dzieci.

W ramach autorskiego programu żłobka Tomcio Paluch „Mamo, Tato baw się ze mną – zabawa kluczem do wszechstronnego rozwoju"
tworzonego na bazie zabaw fundamentalnych, oraz odwołującego się do opisanych poniżej metod pracy,
zapraszamy rodziców do udziału w warsztatach będących źródłem informacji o rozwoju dzieci w najmłodszym wieku,
oraz źródłem inspiracji i motywacji do wspierania rozwoju dzieci, a także przestrzenią wymiany informacji i współpracy.