Dzielenie dzieci na grupy pod względem wieku występuje powszechnie w tradycyjnych placówkach edukacyjnych i jest systemem aprobowanym przez większość rodziców. Natomiast grupy mieszane wciąż budzą wątpliwości w zakresie rozwoju dzieci. Ale czy naprawdę jest się czego bać? Poniżej znajdą Państwo argumenty przemawiające na korzyść grup mieszanych wiekowo.

Przede wszystkim w codziennym życiu mamy do czynienia z wieloma osobami w różnym wieku, nie tylko z naszymi równolatkami. Dlaczego więc uczyć dzieci jedynie interakcji z osobami w tym samym wieku? Uczmy najmłodszych funkcjonować w grupie osób w różnym wieku, przejawiających różne kompetencje i różny poziom wiedzy i doświadczenia.
Obecny model edukacyjny został opracowany ponad sto lat temu, w czasach, w których wierzono, że każdy rozwija się mniej więcej w tym samym tempie. Na przestrzeni ostatnich lat opublikowano wyniki wielu badań z dziedziny psychologii udowadniających, że rozwój człowieka nie jest wcale jednorodny, każdy człowiek uczy się w swoim indywidualnym tempie, stosując dostosowane do swoich potrzeb metody nauki i wchodzi w interakcje w inny sposób z różnymi ludźmi, w różnym wieku. Najnowsze badania pokazują, że klasy jedno rocznikowe nie są najlepszym rozwiązaniem na poziomie rozwojowym, ponieważ młodsze dzieci uczą się szybciej podpatrując dzieci starsze, a te natomiast wcielając się w role przewodników.

Kolejnym atutem grup mieszanych jest zastąpienie rywalizacji przez współpracę. Dzieci doskonale zdają sobie sprawę, że są na różnym poziomie intelektualnym, emocjonalnym czy rozwojowym, w związku z czym nie rywalizują ze sobą (np. o uwagę). Zamiast tego wybierają współpracę. Starsze dzieci wchodzą w rolę mentora i wprowadzają młodsze dzieci w funkcjonowanie w grupie, a dzieci młodsze naśladują starszych kolegów ucząc się od nich jednocześnie.
Kolejną zaletą, o której nie można nie wspomnieć jest kwestia akceptacji, szczególnie rozwijana u starszych dzieci, które zdają sobie sprawę z „niedoskonałości” maluchów, z faktu, że w wielu czynnościach potrzebują pomocy. Pozostając w roli przewodnika akceptują to i starają się pomóc w zakresie swoich umiejętności.
Ważną zaletą z punktu widzenia dzieci młodszych jest łagodniejsza aklimatyzacja. W grupach mieszanych rotacja dzieci jest inna niż w grupach tradycyjnych- część dzieci odchodzi i zostaje zastąpiona przez nowe, a część zostaje. I dzieci, które zostają chronią młodsze przed zbiorową histerią udzielając młodszym kolegom wsparcia, a ich spokój udziela się maluchom.

Dzieci w różnym wieku uczą się od siebie nawzajem- przekazują sobie swoją wiedzę, dzielą się swoimi emocjami i uczą się je wyrażać, radzić sobie z nimi, dzielą się pomysłami. Rozwój intelektualny mniejszych dzieci jest przyspieszony dzięki przebywaniu z dziećmi starszymi, szybciej osiągają też samodzielność. Natomiast rozwój dzieci starszych wcale nie jest gorszy, czego wielu rodziców się obawia, dzieci rozwijają się w tym samym tempie co ich rówieśnicy w tradycyjnie dzielonych grupach. Wartością dodaną dla starszych dzieci jest ciągły trening empatii i zrozumienia.