logo-przedszkole-tomcio-paluch

Cennik

Z dofinansowaniem

z Urzędu Miasta Poznań

opłata organizacyjna

400 zł

Cena abonamentu zawiera:
– opiekę i zajęcia dydaktyczne
– zajęcia plastyczne, muzyczne
– zajęcia z języka angielskiego
– zajęcia logopedyczne
– zajęcia sportowo-gimnastyczne
– zajęcia plastyczno-artystyczne
– rytmika
– ogród ekologiczny
– opiekę pielęgniarki
– opiekę psychologa
– koncerty muzyczne
– przedstawienia teatralne
– akademia reksia
– kodowanie na dywanie
– przedszkolaki eksperymentują
– zajęcia sensoryczne
– zajęcia profilaktyczne

Pobyt całodzienny (7:00 – 17:00)

800 zł

Wyżywienie

Miesięczna opłata zmienna za zakup wyżywienia od 01.01.2022r. wynosi

300 zł

ryczałtowo lub 17 zł za dzień obecności