logo-przedszkole-tomcio-paluch

Przedszkolny plan dnia:

Uwaga: plan dnia może ulec zmianie ze względu na różne warunki pogodowe, wizyty gości, uroczystości, spotkania itp.

07:00-08:10 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne

08:10-08:15 Powitanie, zmiana daty w kalendarzu

08:15-08:45 Śniadanie

08:45-09:00 Czynności samoobsługowe, mycie zębów

09:00-09:30 Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, realizowanie zadań z podstawy programowej

09:30-10:30 Zabawy dowolne, zabawy na placu zabaw, spacery, zorganizowane zabawy, świętowanie urodzin oraz świąt nietypowych, indywidualna praca z dzieckiem, indywidualna praca logopedyczna

10:30-11:00 Zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne

11:00-11:30 Obiad – zupa, czynności samoobsługowe

11:30-13:00 Czas odpoczynku- słuchanie utworów muzycznych, czytanie bajek, odpoczynek, sen

13:00-13:40 Obiad – drugie danie i podwieczorek, czynności samoobsługowe

13:40-14:10 Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne

14:10-17:00 Zabawy dowolne, czytanie książeczek, śpiewanie piosenek, powtarzanie wierszyków, indywidualna praca z dzieckiem, zabawy w ogródku przedszkolnym, zabawy ruchowe, zabawy grupowe, zabawy w kącikach zainteresowań