logo-przedszkole-tomcio-paluch

Zajęcia w terapeutyczne i wspomagające rozwój

Nasze przedszkole zatrudnia specjalistów wspierających rozwój dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju.
W oparciu o treść orzeczenia zespół naszych specjalistów tworzy indywidualny program rozwoju dla dziecka.

Oferujemy pomoc logopedyczną, psychologiczną oraz pedagogiczną.

Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć rewalidacyjnych, treningu umiejętności społecznych oraz logopedycznych.