Metody pracy w Tomcio Paluchu

Sfera emocjonalna i poczucie bezpieczeństwa

Wiemy jak bardzo jest to istotne dlatego troszczymy się o naszych podopiecznych przykładając dużą wagę do ich dobrego samopoczucia oraz miłej atmosfery. Dzięki małym grupom i indywidualnemu podejściu do każdego dziecka dbamy, by nasi podopieczni mogli w pełni i z przyjemnością angażować się w zajęcia edukacyjne i działania ukierunkowane na stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

Indywidualne podejście do każdego dziecka

Podczas opieki, przygotowywania i realizacji zajęć bierzemy pod uwagę, że każde dziecko rozwija się według swojego indywidualnego rytmu, ma inne upodobania oraz w różny sposób reaguje. By móc zaspokajać potrzeby dzieci związane z rozwojem emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym, społecznym, zapewniamy  różnorodny wachlarz aktywności oraz metod pracy.

Twórcza zabawa i proces edukacyjny

Podczas zajęć oraz aktywności inicjowanych przez pedagogów i psychologa odwołujemy się do dziecięcej spontaniczności, ciekawości otaczającego świata, naturalnej potrzeby ruchu, fantazji i wyobraźni. Dzieci są zachęcane do udziału w zabawach i zajęciach, które są dostosowane do ich wieku rozwojowego, by mogły z nich czerpać pełnię satysfakcji i odczuwać samozadowolenie budujące poczucie własnej wartości.

Uczenie dzieci samodzielności

Wspieramy naszych podopiecznych w opanowywaniu umiejętności związanych z codziennym funkcjonowaniem w zależności od wieku oraz indywidualnych predyspozycji ( nauka jest formą zabawy, zachęcamy dzieci do udziału, nie przymuszamy):
– korzystanie z nocniczka,
– samodzielne jedzenie,
– ubieranie się.

Z radością witamy wszystkie sukcesy naszych podopiecznych i w równie miłej atmosferze wspieramy i uczymy stawiać czoło niepowodzeniom, które też są częścią procesu dorastania.